Friday, 27 January 2012

2nd Dolphin at Harderwijk is pregnant

Finagain dolphin is the dolphin with the most beautiful eyes. Als ik diep in Finagains ogen kijk, moet ik altijd een beetje aan Bambi denken. If I look deep into Finagains eyes, I always thought a bit of Bambi. Finagain heeft net als Bambi van die prachtige, grote bruine ogen. Finagain, like Bambi on that beautiful, big brown eyes. Vind jij Finagains ogen ook mooi? Do you Finagains eyes too?


Finagain is bijna 20 jaar oud. Finagain is almost 20 years old. Zij heeft al eerder baby's gehad in het Dolfinarium en heeft dus al ervaring met het moederschap. She has already had babies in the Dolphinarium and therefore has some experience with motherhood. Één van haar baby's is Tsalka, één van de sterren van de Droomwensshow! One of her babies is Tsalka, one of the stars of the show Dream Wish! Finagain is in mei uitgerekend, dat is nog even wachten! Finagain in May calculated that still wait!

Ben jij creatief? Are you creative? Doe dan mee aan de namenwedstrijd en verzin een naam voor de baby van Finagain! Then enter the name game and make up a name for the baby Finagain!

SourceNo comments:

Post a Comment